Vonk Vonk titulek

Z historie samojedů

Medvídci v lese

Samojed klub byl založen 2. února 1991 jako samostatný specializovaný klub. Vznikl odloučením od klubu severských psů.

Je to dobrovolná chovatelská organizace sdružující chovatele, majitele a přátele plemene samojed s působností na území České republiky.

Fram Z Měsíčního světla

Samojed je věčně usměvavý bílý pes, pochází z oblasti mezi řekou Jenisej a pohořím Ural v Rusku. První zmínky o psech se objevily v roce 1698. Jméno získal od etnické skupiny Samojedů nebo-Ii Něnců. Něnci byli původně lovci a kočovní chovatelé sobů. Psi používali k lovu, hlídání sobích stád a zápřahu do saní. Doma jim byli společníky, pečovaly o děti a sloužily jako živé přikrývky. Pojmenováni "Samojedský pes" použil poprvé švédský cestovatel Nordenskjöhl v roce 1881. Samojedů se využívalo pro polární expedice. Prvně tak učinil F. Nansen ve vesnici Chabarovsk, kde nalodil 34 psů zakoupených pro jeho expedici baronem von Toll. Devátého října 1893 je jeho loď Fram uvězněna mezi ledovci a teplota vzduchu klesla na -49°C. Nansen uskutečnil první jízdu na saních tažených psím spřežením a poznamenal si, že dosáhnout severního pólu může jen s pomocí psů. Také Amundsen v roce 1911 dosáhl jižního pólu díky psům. Jeho vůdčí pes Etah byl bílý samojed. Další, kdo použil samojedy, byli například vévoda Abruzzi, D.E. Bochgrevnik, E. Shackelton a další. Povahu a charakter samojedů nejlépe vystihuje výrok polárního badatele Amundsena: "Neznám přítulnějšího a oddanějšího tvora než jsou tito bílí ochočení vlci".

První standart samojeda připravil P. Kilburn-Scott v roce 1909. Chov Kilburn-Scottových byl pojmenován "of Farrnigham" a stal se zakladatelem všech dalších chovů v Evropě i USA. První samojed, který položil své bělostné tlapky na českou půdu byl Igor narozený roku 1967 a patřil naší gymnastce Evě Bosákové, která také vlastnila Igora II. Prvním samojedem zapsaným v plemenné knize byla fenka Dája narozena roku 1981 v majetku Z. Kloha z Brna importovaná z USA a neměla průkaz původu. Této fence byl navzdory tehdy platným předpisům vydán platný průkaz původu. Nakrytí Dáji Igorem II bylo neúspěšné, proto byla Dája nakryta v Rakousku psem A-Maschikem Nganasanem a 2. ledna 1986 se narodilo v chovatelské stanici Eskimokou" sedm štěňat, což byl první vrh samojedů v Čechách.

Roman Tůma

© HaNNaH